Privacy- en cookieverklaring

Marco Polo Study is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres: Paulinastraat 89
Postcode: 2595GH
Plaats: Den Haag
KVK nr: 68779127
BTW nr: 463226501B01
Telefoonnummer: 06 41 41  88 66
E-mailadres: info@marcopolo.study

In deze privacyverklaring informeer ik u hoe Marco Polo Study persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Marco Polo Study respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Marco Polo Study. Wees u er dus van bewust dat Marco Polo Study niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Marco Polo Study.

 

Persoonsgegevens die Marco Polo Study verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Marco Polo Study verwerkt:

  • Jouw voor- en achternaam;
  • Jouw adresgegevens;
  • Jouw telefoonnummer;
  • Jouw e-mailadres;
  • Jouw geboortedatum;
  • Jouw IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Marco Polo Study verwerkt

Marco Polo Study verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door u aan mij zijn verstrekt.

Marco Polo Study heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@marcopolo.study, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Marco Polo Study persoonsgegevens verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marco Polo Study en/of omdat u deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Marco Polo Study verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van u betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat u toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6 Om goederen en diensten bij u af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Marco Polo Study verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marco Polo Study) tussen zit.

Hoe lang jouw gegevens bewaard worden

Marco Polo Study bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsgegevens 7 jaar Wettelijke verplichting
Jouw KvK-nummer 7 jaar Wettelijke verplichting
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik u kan informeren of contact met u kan opnemen.
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik u kan informeren of contact met u kan opnemen
Jouw dossier 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik u kan informeren of contact met u kan opnemen
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat ik u kan informeren of contact met u kan opnemen
Jouw paspoortgegevens 1 maand na afronding van de overeenkomst Zodat ik uw studie-aanvraag op de juiste manier kan afronden
Jouw diploma 1 maand na afronding van de overeenkomst Zodat ik uw studie-aanvraag op de juiste manier kan afronden
Jouw medische test 1 maand na afronding van de overeenkomst Zodat ik uw studie-aanvraag op de juiste manier kan afronden
Jouw  paspoortfoto 1 maand na afronding van de overeenkomst Zodat ik uw studie-aanvraag op de juiste manier kan afronden
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 1 maand na afronding van de overeenkomst Zodat ik uw studie-aanvraag op de juiste manier kan afronden
 

Gegevens delen met derden/anderen

Marco Polo Study verkoopt u gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van u gegevens. Marco Polo Study blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Naam derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Boekhouder Verantwoordelijke Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Google Analytics en Hotjar Verwerker Verbeter het gebruik van de website, promoot de website in Google Zoeken Anonieme gegevens over het gebruik van de website, sleutelwoorden voor de website
Webbeheerder Verwerker Voor de website en e-mails Web site details
Chinese universiteiten en Chinees Agentschap Hongzhou Learning Co. Ltd. Verwerker Verwerkt de aanvraag voor een studiebeurs Alle gegevens van de student noodzakelijk voor de aanvraag
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om u persoonsgegevens verwerkt door Marco Polo Study in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marcopolo.study. Marco Polo Study zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op u verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op u verzoek.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens door Marco Polo Study en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van uw beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

Marco Polo Study wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Marco Polo Study niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Marco Polo Study wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Marco Polo Study gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

Marco Polo Study maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van B Marco Polo Study.

Marco Polo Study maakt gebruik van Facebook-marketingcookie. Bovendien maakt Marco Polo Study gebruik van Hotjar-analytische cookies en worden de gegevens van de toetsaanslag niet vastgelegd. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website.

Google Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. U IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons

Op de website van Marco Polo Study zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Klanten kunnen een account aanmaken en inloggen met het gebruik van de Facebook social media button.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

www.marcopolo.study is de website van Marco Polo Study.

 

Beveiligen

Ik neem de bescherming van u gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Marco Polo Study maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Verder maak ik nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke WIFI. Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn telefoon is zowel vergrendeld met een pincode als met een vingergreep. De beveiligingsupdates van de plug-ins en WordPress worden binnen 2 werkdagen uitgevoerd. De e-mail info@marcopolo.study  gebruikt een extra authenticatieprotocol zoals SPF.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Marco Polo Study verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@maropolo.study.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 25.05.2018 –